Съобщение - сирени на 16-ти януари
8.01.2019

„Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, реализира проект за изграждане на Локална автоматизирана система за оповестяване на територията на складовото си стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан бутан в гр. Русе. В тази връзка, населението се информира, че на 16-ти януари 2019 г., сряда, за времето от 13:00 ч. до 13:30 ч., ще се проведат тестове, включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.