Община Русе

Предстои публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2019 година
4.01.2019
Print
Email

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общинска администрация гр. Русе информира местната общност, че на 14.01.2019г. от 17,30 часа в Пленарна зала ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2019година.

 

Проектът за бюджете публикуван на интернет страницата на общината по основни показатели, изпълнявани проекти и приоритети и е на разположение в Информационен център – пл. „Свобода“ №6.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на общината или по електронна поща  e-mail:  mayor@ruse-bg.eu не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Съобщение - сирени на 16-ти януари
Aктуализация на Програмните продукти „Прием в детска градина“ и „Прием в подготвителна група в училище“
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот