Тестват Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 1-ви октомври
28.09.2018

На 01.10.2018 г., понеделник, от 13.00 ч. ще се тества Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (НСРПО). Тренировката се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и за обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

НСРПО се тества два пъти годишно в първия работен  ден на месец април и на месец октомври в 13.00 часа – чрез задействане на акустичните сигнали по чл. 18 и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за функциониране на НСРПО при действия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г.