Община Русе

Тестват Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 1-ви октомври
28.09.2018
Print
Email

На 01.10.2018 г., понеделник, от 13.00 ч. ще се тества Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (НСРПО). Тренировката се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и за обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

НСРПО се тества два пъти годишно в първия работен  ден на месец април и на месец октомври в 13.00 часа – чрез задействане на акустичните сигнали по чл. 18 и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за функциониране на НСРПО при действия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 0-3 ГОДИНИ
Съобщение във връзка с организирания транспорт на учениците от СУ "Христо Ботев"
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот