Съобщение във връзка с организирания транспорт на учениците от СУ "Христо Ботев"
19.09.2018

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект "Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства", съгл. договор №BG16RFOP001-1.005-0003-С01 от 21.09.2017 г., Ви информираме, че за учениците от СУ "Христо Ботев", които са заявили желание да използват организиран транспорт от АЕГ "Гео Милев" до пл. "Батенберг", Община Русе ще предостави допълнителни средства на учебното заведение за превоза им.