Община Русе

Съобщение във връзка с организирания транспорт на учениците от СУ "Христо Ботев"
19.09.2018
Print
Email

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект "Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства", съгл. договор №BG16RFOP001-1.005-0003-С01 от 21.09.2017 г., Ви информираме, че за учениците от СУ "Христо Ботев", които са заявили желание да използват организиран транспорт от АЕГ "Гео Милев" до пл. "Батенберг", Община Русе ще предостави допълнителни средства на учебното заведение за превоза им.

Тестват Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 1-ви октомври
Временна организация на движението - Световно по волейбол
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот