Съобщение във връзка с тестване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението
30.03.2018

На 02.04.2018 г. /понеделник/, от 13.00 ч. ще се проведе тренировка с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, както и с цел придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 13.00 часа, чрез задействане на акустичните сигнали.