Община Русе

Съобщение във връзка с тестване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението
30.03.2018
Print
Email

На 02.04.2018 г. /понеделник/, от 13.00 ч. ще се проведе тренировка с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, както и с цел придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 13.00 часа, чрез задействане на акустичните сигнали.

Доклад за проведено преброяване на безстопанствени животни на територията на община Русе
От 1 април 2018 г., превозните средства от обществения транспорт ще спират на спирката пред зала Арена Русе
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот