Седми Национален фолклорен конкурс ще се проведе в Русе
23.01.2014

На 7-ми и 8-ми март Русе ще бъде домакин на седмото издание на Национален фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика - деца и младежи (певци и инструменталисти) организиран от Общински детски център за култура и изкуство - Русе. Целта на конкурса е популяризиране на българския музикален фолклор и приобщаване на младото поколение към българската култура.
Конкурсът включва четири раздела - индивидуални изпълнители на народно пеене, индивидуални изпълнители инструменталисти, камерни вокални и инструментални групи, хорове и оркестри. Участниците ще се състезават в три категории - любители, паралелки с разширено изучаване на фолклор и музикални училища. Има три възрастови групи– до 10 години; до 14 години и до 19 години.
Участниците ще бъдат оценявани от професионално жури с председател проф. Милчо Василев – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив и членове: квартет „Славей“ и Сашка Ченкова – преподавател по народно пеене в Националното училище за фолклор, град Котел.
Заявки за участие се приемат до 07.02.2014 г. на адрес: 7005 град Русе, ж.к. “Здравец”, ул. “Околчица” № 9, Директор /За Седми фолклорен конкурс/; факс: 082/ 84 54 71; e-mail: obdcki@abv.bg.

Телефони за контакти: 082/ 84 57 34; 082/ 84 56 08; 082/ 84 54 71; 0878 822 360 – Светлана Недкова.
На 7-ми и 8-ми март Русе ще бъде домакин на седмото издание на Национален фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика - деца и младежи (певци и инструменталисти) организиран от Общински детски център за култура и изкуство - Русе. Целта на конкурса е популяризиране на българския музикален фолклор и приобщаване на младото поколение към българската култура.
Конкурсът включва четири раздела - индивидуални изпълнители на народно пеене, индивидуални изпълнители инструменталисти, камерни вокални и инструментални групи, хорове и оркестри. Участниците ще се състезават в три категории - любители, паралелки с разширено изучаване на фолклор и музикални училища. Има три възрастови групи– до 10 години; до 14 години и до 19 години.
Участниците ще бъдат оценявани от професионално жури с председател проф. Милчо Василев – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив и членове: квартет „Славей“ и Сашка Ченкова – преподавател по народно пеене в Националното училище за фолклор, град Котел.
Заявки за участие се приемат до 07.02.2014 г. на адрес: 7005 град Русе, ж.к. “Здравец”, ул. “Околчица” № 9, Директор /За Седми фолклорен конкурс/; факс: 082/ 84 54 71; e-mail: obdcki@abv.bg.
Телефони за контакти: 082/ 84 57 34; 082/ 84 56 08; 082/ 84 54 71; 0878 822 360 – Светлана Недкова.

СТАТУТ НА КОНКУРСА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ