Община Русе

ГРАЖДАНИ С УВРЕЖДАНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ДО ДВАНАДЕСЕТИ МАЙ ЗА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА
25.03.2020
Print
Email

Катя Петрова, директор Дирекция „Социални дейности“ в община Русе,приканва всички заинтересовани граждани да се включат с проектни предложения за увеличаване на мобилността. За тях е възможно кандидатстването за финансова помощ по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда”или Компонент 2 „Лична мобилност“. Право на участие имат граждани и сдружения със собственост, които са с трайни увреждания или определена степен на увреждане и се придвижват с инвалидни колички, както и членове на техните семейства. Програмата се провежда от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за поредна година. Крайният срок за подаване на документите е до 12-ти май на хартиен и електронен носител на място, по пощата или по куриер на адрес:

 

1051 гр. София

ул. „Триадица” №2

Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

 

Подробна информация за изискванията за кандидатстване по Компонент 1 и Компонент 2, може да намерите в раздел Обяви и съобщения.

ВОЕННИ ПОДРЕДИХА ПОЛЕВА БОЛНИЦА В РУСЕ
ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЩИНАТА СЛЕД СНЕГОВАЛЕЖА
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот