Община Русе

Социалната услуга „Приют“ да се промени в „Център за временно настаняване“ предлага Община Русе
13.01.2020
Print
Email

„Община Русе представи предложение до Общински съвет – Русе за промяна вида на социалната услуга „Приют“, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, с капацитет 60 лица на „Център за временно настаняване“, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, с капацитет 60 лица, считано от 01.05.2020 г.“, това обяви пред БНТ г-жа Катя Петрова, Директор на дирекция „Здравни и социални дейности“.

Г-жа Петрова поясни, че предоставянето на социалната услуга „Приют“ е държавно делегирана дейност и се финансира от държавния бюджет, съобразно определените стандарти за издръжка за съответната година. Промяната във вида социална услуга е планирана в Общинската и Областната стратегия за развитие на социалните услуги в периода 2016-2020 г., както и в Годишният план за развитие на социалните услуги.

„Предвид спецификата на социалната услуга „Приют“, след анализ и при наблюдавано трайно не запълване, както на капацитета й така и на нерегламентиран престой на потребители над допустимия срок, е предвидена промяна на вида услуга в „Център за временно настаняване”,каза още Катя Петрова.

„Център за временно настаняване“ е форма на социална услуга, която се предоставя за срок от 3 месеца в рамките на календарната година, който при необходимост може да се удължава до 6 месеца. Центърът ще осигурява място за живеене, съдействие за включване в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или намиране на работа, както и за социална адаптация на потребителите. Този вид услуга е по-подходяща за предоставяне, т.к. ще бъдат удовлетворени потребностите на лицата от целевите групи за по-дълъг период от време.

250 000 лева годишно изразходва Община Русе за почистване на нерегламентирани сметища
След сигнал в социалните мрежи Общината взе незабавни мерки преди асфалтирането на тротоар
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот