Община Русе

Кметът на Русе Пенчо Милков участва в 43-то заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район
29.11.2019
Print
Email

Днес кметът на Русе Пенчо Милков участва в 43-то заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се проведе гр. Разград.

По време на заседанието беше представен Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, както и възможността за създаване и развитие на регионални иновационни центрове по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Представени бяха Пътна карта за извършване на промени в политиката за регионално развитие и Доклад с предложения за повишаване ефективността на политиката за регионално развитие, като изводите сочеха, че е налице недостатъчна ефективност в  мерките за преодоляването на вътрешнорегионалните различия, необходима е наложителна оптимизация на системата от документи и има необходимост от извършване на нормативна промяна. Сред мерките, които се предвиждат за преодоляване на вътрешно регионалните различия е въвеждането на нов модел за работа на регионалните съвети за развитие, както и изготвянето на нова система от документи. Очакваните резултати от реализацията на предложението за изменение на ЗРР са свързани с намален брой документи; обединяване на стратегическото и пространственото планиране на регионалното развитие; фокус върху решаването на конкретните и специфични проблеми на съответните територии; подобрена координация с другите секторни документи; ефективен процес на провеждане на държавната политика за регионално развитие; засилена  тежест на мнението на местните заинтересовани страни при вземането на решения.

Относно създаването на регионалните центрове, стана ясно, че по 19 274 439.63 лева ще бъдат разпределени между 6-те района за планиране на България, като в случая област София-град не е включена. В детайли бяха представени критериите за подбор и оценка на предложенията, като внимание беше обърнато на това, че минималният размер на помощта е 1 500 000 лв., а максималният е 7 000 000 лв. Проектите могат да бъдат с максимална продължителност от 36 месеца, а крайният срок за кандидатстване е до 16.30 ч. на 20-ти януари догодина.

Заместник-кметът г-н Енчо Енчев взе участие в работна среща за организирането на дейностите за планиране и ...
В Русе се проведе XI фестивал за хора с увреждания „Светът е за всички“
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот