Община Русе

Русе реализира съвместен екологичен проект с още 5 Общини
13.03.2019
Print
Email

Зам.-кметът по комунални дейности Наталия Кръстева взе участие в пресконференция по повод стартирането на нов проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по програма Лайф на Европейската комисия. По проекта партньори са общините: София, Русе, Бургас, Велико Търново, Монтана и Стара Загора. Брифингът се проведе вчера в столицата. Целта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на стари печки на твърдо битово отопление с по-екологична алтернатива.Кампанията ще обхваща 1 500домакинства на територията на Община Русе. Целта на инициативата е замяната на отоплителните уреди да завърши в рамките на три години. На пресконференцията присъстваха кметът на София Йорданка Фандъкова, кметът на Велико Търново Даниел Панов, зам.-кметът на Русе г-жа Наталия Кръстева, директорът на дирекция „Околна среда“ г-жа Маринета Николова от Бургас, представители на Министерство но околната среда и водите.

От днес в Центъра за административни услуги на Община Русе са на разположение заявления, в които всеки желаещ може да посочи искането си за подмяна на отоплителните си уреди с по-екологични. На базата на интереса ще се определят зоните за въздействие, както и целевите групи.

Заявлението може да бъде изтеглено и от страницата на Община Русе, в раздел Екология: http://ruse-bg.eu/bg/pages/645/index.html

Форум „Приоритетна свързаност на Северна България“ се проведе в Русе
Зам.-кметът д-р Страхил Карапчански се срещна с гости на Русе от пет държави по проект за нови технологии
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот