Младежки парламент направи отчет за изминалата година и си избра ново ръководство
6.02.2019

Годишно отчетно-изборно събрание на младежите от Младежки парламент към Общински младежки дом се проведе в Русе.

Над петдесет бяха участниците, които се включиха в най-важната за клуба годишна среща, на която се прави равносметка за дейностите през изминалата година и се избира ново ръководство. Срещата откриха досегашното ръководство с  председател Деница Кирилова, заместник-председател Магдалена Георгиева и секретар Полина Дудева.

Директорът на Общински младежки дом Русе Красимира Николаева поздрави присъстващите младежи и изрази радостта си от тяхната дейност.

Отчетът показа, че младите хора са участвали в 13 обучения и са организирили и взели участие в 46 акции и кампании.

За нов председател на парламента бе избрана Елена Михайлова, за неин заместник - Даниела Карагьозова, а за секретар на клуба – Лилия Халаджова.

Съветници и членове на новия управителния съвет станаха: Майя Йорданова, Борис Неделчев и Ростислав Петков. За да поздрави новото ръководство на клуба, специално дойде г-жа Ирена Петорав – Директор Дирекция „Култура и образование“ в Община Русе, която донесе позитивна за младите хора на Русе новина , свързана с изграждането на нов младежки център в Русе. В края на срещата всички поздравиха новото ръководство, което даде заявка за нови и интереси идеи и събития за младите хора на Русе.