Община Русе

Възобновено е движението по улиците "Чипровци" и "Шипка"
9.10.2018
Print
Email

Вече е възстановено движението по улиците „Чипровци“ и „Шипка“, като заместник-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков инспектира на място обновените участъци, които са изцяло реконструирани по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“.

Пешеходната зона по ул. „Чипровци“ вече е цялостно преасфалтирана в частта между улиците „Шипка“ и „Тича“, като прилежащите тротоари са ремонтирани и са обособени зони за пешеходно и велосипедно движение. Стълбовете на уличното осветление са подменени с нови LED осветителни тела. Изградено е и повдигнато кръстовище при Основно училище „Олимпи Панов“. В кварталните пространства южно от блокове „Фридрих Енгелс“, А,Б,В и Г са осигурени нови места за паркиране.

Рехабилитацията по ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“ - между ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“ включва изграждането на ново кръгово кръстовище, положена е нова настилка на тротоарите и велоалеите. Изпълнено е ново улично осветление с LED осветителни тела.

В момента се работи по благоустрояването на прилежащите пространства, като освен озеленяване се предвижда изграждане на зони за отдих, които включват цялостен ремонт на пет съществуващи детски площадки, изграждане на две нови, както и изграждане на две площадки за фитнес на открито. Предстои да се изградят и кътове за отдих с нови пейки.

Дейностите са извършени в рамките на проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ и се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проведе се встъпителна пресконференция по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на ...
Детска театрална работилничка „СЛАДУРИТЕ“
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот