Община Русе

Покана за първа копка на обект „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“
14.09.2018
Print
Email

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заповядайте на 17-ти септември 2018 г. (понеделник), на официална церемония - първа копка на обект „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“, от 11:00 ч. на крайбрежната ивица под хотел “Рига”. Обектът се изпълнява в рамките на проект „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ по Програма Интеррег Румъния-България 2014-2020 г.

ПОКАНА

Поредна вандалска проява е установена в подлеза на Кръговото кръстовище
Покана за участие в откриваща пресконференция по проект „Реконструкция и представяне на значими културни ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот