Община Русе

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства в град Русе
28.02.2020
Print
Email

ОБЩИНА РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ

НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

ГР. РУСЕ

 

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Русе, както следва:

На 07.03.2020 г. от 06,00 до 10,00 часа третиране на череши спродукт за растителна защита„ШАМПИОН ВП“ в местност „КАДИШЕВА НИВА“. Растителнозащитните мероприятия ще бъдат извършени от Дойчин Пламенов Абаджиев, с наземна техника.

Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за Устройство на Територията
Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства в град Русе
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот