Община Русе

Община Русе обявява подбор за специалисти по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01
2.09.2019
Print
Email

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

Община Русе обявява подбор на потребители по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в ...
Община Русе обявява подбор на кандидати за длъжността „Болногледач“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот