Община Русе

Номер: 2019-078
Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2019-076
Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2019-065
Публикувано на: 27.12.2019 г. | 16:13:10 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2019-064
Публикувано на: 6.01.2020 г. | 13:53:29 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2019-061
Публикувано на: 27.09.2019 г. | 09:54:20 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2019-059
Публикувано на: 24.09.2019 г. | 09:59:35 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2019-055
Публикувано на: 4.09.2019 г. | 08:35:25 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2019-051
Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2019-048
Публикувано на: 7.08.2019 г. | 14:25:56 ч.
Процедура: Пряко договаряне
Номер: 2019-047
Публикувано на: 1.08.2019 г. | 14:31:23 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2019-044
Публикувано на: 22.07.2019 г. | 14:39:48 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2019-038
Публикувано на: 20.06.2019 г. | 11:34:25 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2019-036
Публикувано на: 18.06.2019 г. | 13:44:50 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2019-026
Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2019-025
Публикувано на: 9.05.2019 г. | 09:36:53 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2019-023
Публикувано на: 7.05.2019 г. | 14:00:41 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2019-022
Публикувано на: 7.05.2019 г. | 13:45:50 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2019-019
Публикувано на: 23.04.2019 г. | 14:34:25 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2019-004
Публикувано на: 31.01.2019 г. | 11:02:51 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2018-088
Публикувано на: 5.12.2018 г. | 11:30:07 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2018-087
Публикувано на: 3.12.2018 г. | 15:05:07 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2018-082
Публикувано на: 12.11.2018 г. | 14:13:45 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2018-078
Публикувано на: 25.10.2018 г. | 10:35:34 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2018-074
Публикувано на: 18.10.2018 г. | 16:03:53 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2018-073
Публикувано на: 18.10.2018 г. | 15:39:47 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2018-072
Публикувано на: 18.10.2018 г. | 15:09:51 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2018-062
Публикувано на: 26.09.2018 г. | 14:00:52 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2018-052
Публикувано на: 3.08.2018 г. | 09:49:59 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2018-049
Публикувано на: 4.07.2018 г. | 14:47:54 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2018-040
Публикувано на: 14.05.2018 г. | 16:33:34 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2018-029
Публикувано на: 25.04.2018 г. | 15:30:58 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2018-027
Публикувано на: 19.04.2018 г. | 09:37:06 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2018-022
Публикувано на: 28.03.2018 г. | 13:50:03 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2018-019
Публикувано на: 16.03.2018 г. | 11:19:38 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2018-018
Публикувано на: 15.03.2018 г. | 09:06:02 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2018-013
Публикувано на: 6.02.2018 г. | 15:14:31 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2018-010
Публикувано на: 30.01.2018 г. | 09:45:57 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2018-008
Публикувано на: 23.01.2018 г. | 14:47:10 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2018-006
Публикувано на: 19.01.2018 г. | 10:54:58 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2017-083
Публикувано на: 15.12.2017 г. | 14:03:12 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-080
Публикувано на: 30.11.2017 г. | 14:18:51 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-078
Публикувано на: 23.11.2017 г. | 14:56:38 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-072
Публикувано на: 14.11.2017 г. | 13:30:31 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-068
Публикувано на: 27.10.2017 г. | 09:22:00 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-062
Публикувано на: 12.10.2017 г. | 15:32:07 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-060
Публикувано на: 4.10.2017 г. | 10:27:28 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-057
Публикувано на: 2.10.2017 г. | 15:37:16 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-055
Публикувано на: 25.09.2017 г. | 13:46:49 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-049
Публикувано на: 28.08.2017 г. | 15:57:00 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-043
Публикувано на: 2.08.2017 г. | 14:39:00 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-041
Публикувано на: 1.08.2017 г. | 15:33:18 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-040
Публикувано на: 28.07.2017 г. | 13:25:31 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-035
Публикувано на: 14.06.2017 г. | 15:30:08 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-032
Публикувано на: 5.06.2017 г. | 15:32:06 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-030
Публикувано на: 31.05.2017 г. | 14:22:04 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-029
Публикувано на: 25.05.2017 г. | 13:34:10 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-028
Публикувано на: 12.05.2017 г. | 10:24:36 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-025
Публикувано на: 9.05.2017 г. | 09:04:26 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2017-021
Публикувано на: 25.04.2017 г. | 13:43:51 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2017-020
Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-017
Публикувано на: 13.04.2017 г. | 10:01:30 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-011
Публикувано на: 14.03.2017 г. | 11:16:03 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-010
Публикувано на: 1.03.2017 г. | 09:02:47 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2017-007
Публикувано на: 6.02.2017 г. | 09:44:18 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-005
Публикувано на: 30.01.2017 г. | 14:43:19 ч.
Процедура: Покана до определени лица
Номер: 2017-001
Публикувано на: 11.01.2017 г. | 13:43:06 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2016-001
Публикувано на: 28.12.2016 г. | 09:59:46 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-098
Публикувано на: 20.12.2016 г. | 13:38:38 ч.
Процедура: Покана до определени лица
Номер: 2016-096
Публикувано на: 6.12.2016 г. | 13:26:10 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2016-095
Публикувано на: 2.12.2016 г. | 09:14:30 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-094
Публикувано на: 1.12.2016 г. | 14:24:47 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2016-093
Публикувано на: 30.11.2016 г. | 09:39:15 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-091
Публикувано на: 24.11.2016 г. | 15:10:12 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-088
Публикувано на: 3.11.2016 г. | 16:11:45 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-086
Публикувано на: 3.11.2016 г. | 14:02:54 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-081
Публикувано на: 26.10.2016 г. | 16:56:38 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-080
Публикувано на: 26.10.2016 г. | 11:15:13 ч.
Процедура: Покана до определени лица
Номер: 2016-079
Публикувано на: 25.10.2016 г. | 08:57:45 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2016-071
Публикувано на: 5.10.2016 г. | 14:03:29 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2016-068
Публикувано на: 20.09.2016 г. | 13:40:52 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2016-061
Публикувано на: 16.08.2016 г. | 15:34:05 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2016-058
Публикувано на: 28.07.2016 г. | 10:48:50 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-050
Публикувано на: 21.06.2016 г. | 09:30:38 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-049
Публикувано на: 16.06.2016 г. | 09:42:31 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-048
Публикувано на: 13.06.2016 г. | 10:48:36 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-047
Публикувано на: 16.05.2016 г. | 16:09:11 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот