Община Русе

Номер: 2016-043
Публикувано на: 14.04.2016 г. | 14:38:57 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2016-031
Публикувано на: 1.04.2016 г. | 16:03:42 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2016-029
Публикувано на: 31.03.2016 г. | 14:21:59 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2016-027
Публикувано на: 30.03.2016 г. | 15:03:05 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2016-015
Публикувано на: 25.02.2016 г. | 15:29:26 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2016-005
Публикувано на: 25.01.2016 г. | 16:21:39 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2016-004
Публикувано на: 25.01.2016 г. | 15:09:38 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-095
Публикувано на: 2.12.2015 г. | 16:14:57 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2015-089
Публикувано на: 11.11.2015 г. | 13:56:33 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-086
Публикувано на: 16.10.2015 г. | 14:11:00 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-083
Публикувано на: 12.10.2015 г. | 10:46:00 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-080
Публикувано на: 1.10.2015 г. | 16:20:02 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2015-067
Публикувано на: 2.09.2015 г. | 10:55:23 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-066
Публикувано на: 31.08.2015 г. | 16:22:42 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-063
Публикувано на: 21.08.2015 г. | 16:03:17 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2015-062
Публикувано на: 21.08.2015 г. | 15:59:13 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-057
Публикувано на: 4.08.2015 г. | 16:25:49 ч.
Процедура: Договаряне без обявление
Номер: 2015-055
Публикувано на: 24.07.2015 г. | 09:20:11 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2015-054
Публикувано на: 17.07.2015 г. | 14:24:04 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-051
Публикувано на: 26.06.2015 г. | 16:24:23 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2015-044
Публикувано на: 4.06.2015 г. | 15:32:13 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-042
Публикувано на: 2.06.2015 г. | 14:24:07 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2015-028
Публикувано на: 17.04.2015 г. | 09:22:09 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-025
Публикувано на: 2.04.2015 г. | 11:14:33 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-023
Публикувано на: 26.03.2015 г. | 09:00:24 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-019
Публикувано на: 11.03.2015 г. | 11:07:11 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-017
Публикувано на: 6.03.2015 г. | 11:14:47 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-012
Публикувано на: 23.02.2015 г. | 13:13:25 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-010
Публикувано на: 13.02.2015 г. | 14:51:25 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-007
Публикувано на: 9.02.2015 г. | 11:46:01 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-005
Публикувано на: 30.01.2015 г. | 11:01:04 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2015-004
Публикувано на: 29.01.2015 г. | 14:59:14 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2015-002
Публикувано на: 9.01.2015 г. | 15:50:41 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2014-012
Публикувано на: 28.11.2014 г. | 10:22:03 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2014-009
Публикувано на: 10.11.2014 г. | 14:43:23 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2014-008
Публикувано на: 7.11.2014 г. | 16:08:09 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2014-007
Публикувано на: 5.11.2014 г. | 14:44:51 ч.
Процедура: Публична покана
Номер: 2014-004
Публикувано на: 23.10.2014 г. | 17:30:03 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2014-003
Публикувано на: 21.10.2014 г. | 14:39:51 ч.
Процедура: Договаряне без обявление
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот