Община Русе

Дарителски сметки на Ощина Русе

Желаещите да дарят средства за закупуване на консумативи за обслужващите гражданите звена, ще могат да го направят на обявената от Община Русе дарителска сметка:

Сметка за дарения към Община Русе

ОБЩИНА РУСЕ

ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96 IORT73798400080000

ОСНОВАНИЕ: КОД 445100 – ЗА ДАРИТЕЛИ ОТ СТРАНАТА

ОСНОВАНИЕ: КОД 445200 – ЗА ДАРИТЕЛИ ИЗВЪН СТРАНАТА

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот