Община Русе

Златомира Стефанова - заместник-кмет "Икономика, инвестиции и собственост"
e-mail: z.stefanova@ruse-bg.eu
тел. 082/ 506 806
 
Димитър Недев - заместник-кмет "Комунални дейности"
e-mail: d.nedev@ruse-bg.eu
тел. 082/506 808
 
Енчо Енчев - заместник-кмет "Хуманитарни дейности"
e-mail: e.enchev@ruse-bg.eu
тел. 082/506 810
 
Магдалина Илиева - заместник-кмет "Устройство на територията"
e-mail: m.ilieva@ruse-bg.eu
тел. 082/ 506 813
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот