Община Русе

На основание чл. 108, ал.1 от ЗООС, във връзка с чл.9, ал.10 от Закона за защита при бедствия, Община Русе има изготвени Външни аварийни планове на ПСВРП (предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал), както следва:
 
- КТМ.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот