Община Русе

Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR

Главната цел на проекта е да допринесе за намаляването количеството на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха - основен проблем на качеството на въздуха в Република България.

Проектът предвижда изпълнението на следните подготвителни групи дейности:

·         Анализ на програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и набиране на допълнителна информация;

·         Анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха;

·         Анализ на алтернативи за отопление на домакинствата и пазарно проучване;

·         Анализ на Програмата за целево енергийно подпомагане в България;

·         Демонстрация (тестване) на схемата за преход към алтернативно битово отопление;

·         Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление;

·         Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността;

·         Разработване на План „След LIFE".

В пилотната фаза на проекта са предвидени 80 домакинства, а в основната фаза –1388 домакинства в града.

Община Русе удължава срока за подаване на допълнителни документи по програма  LIFE

ПОКАНА от община Русе за кандидатстване по Пилотната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПИЛОТНАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА:

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБРАЗЕЦ Д1 ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБРАЗЕЦ Д2 ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБРАЗЕЦ Д3 ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБРАЗЕЦ Д4 ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР ПЕЧКА ПЕЛЕТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР ГАЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР ВОДНА РИЗА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СХЕМА ЗА ПРЕХОД КЪМ АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЩИНА РУСЕ

Калкулатор за подбор на уред за отопление

Повече информация може да намерите на интернет страницата на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR - http://www.lifeipcleanair.eu

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

МЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

За целите на проекта е създаден местен информационен център. Същият  се помещава в сградата на Община Русе, на адрес ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, стая 3, тел. 082/ 506 793

Функцията вменена на местния център е:

-       директно общуване с домакинствата;

-       провеждане на срещи, събрания, публични събития;

-       предоставяне на информационни материали;

-       информация за покани за участие в схемата.

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ОДОБРЕНИТЕ КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПИЛОТНАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА

 

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот