Община Русе

Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR

Главната цел на проекта е да допринесе за намаляването количеството на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха - основен проблем на качеството на въздуха в Република България.

Проектът предвижда изпълнението на следните подготвителни групи дейности:

·         Анализ на програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и набиране на допълнителна информация;

·         Анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха;

·         Анализ на алтернативи за отопление на домакинствата и пазарно проучване;

·         Анализ на Програмата за целево енергийно подпомагане в България;

·         Демонстрация (тестване) на схемата за преход към алтернативно битово отопление;

·         Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление;

·         Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността;

·         Разработване на План „След LIFE".

В пилотната фаза на проекта са предвидени 80 домакинства, а в основната фаза –1388 домакинства в града.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПИЛОТНАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА:

- Образец Д1 Декларация

- Образец Д2 Декларация

- Образец Д3 Декларация

- Образец Д4 Декларация

- Приложение 3 Формуляр за кандидатстване

- Приложение 4 Образец А1 Договор печка пелети

- Приложение 4 Образец А2 Договор газ

- Приложение 4 Образец А3 Договор водна риза пелети

- Предложение за схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в община Русе

Повече информация може да намерите на интернет страницата на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR - http://www.lifeipcleanair.eu

МЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

За целите на проекта е създаден местен информационен център. Същият  се помещава в сградата на Община Русе, на адрес ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, стая 3, тел. 082/ 506 793

Функцията вменена на местния център е:

-       директно общуване с домакинствата;

-       провеждане на срещи, събрания, публични събития;

-       предоставяне на информационни материали;

-       информация за покани за участие в схемата.

 

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот