Община Русе

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

 

Формуляри, предоставяни на заявителя:

- ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат

Правно основание:

- чл.145, ал.1 от Закона за туризма

- съгл. чл.8 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Такси:

Издаване на дубликат на  удостоверение за категория на туристически обект  – 100 лв.

Изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл.3, ал.2, т.1 – 3 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.

За контакти с Отдел “Търговия и наемни отношения”

Телефони: 082/881 719, 082/881 635

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот