Община Русе

Протокол №22 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане  на двaдесет и второто заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане  на двaдесет и първото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №20 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на двадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №21 от Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

_________________________________________________________________________________________________________

Протокол №19 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на деветнадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

_________________________________________________________________________________________________________

Протокол №18 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на осемнадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


Протокол №17 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане  на седемнадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Русе


Решения по протокол №16/27.04.2017 г. от общото събрание за Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №16 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане  на шестнадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Русе


Решения по протокол №15/27.12.2016 г. от общото събрание за Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №15 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Рус

Покана за провеждане  на петнадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Русе


Решения по протокол №14/26.07.2016 г. от общото събрание за Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №14 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на четиринадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


Решения по Протокол № 13 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол № 13 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на тринадесето заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


Решения по Протокол № 12 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол № 12 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на дванадесето заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


Решения по Протокол № 11 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол № 11 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на единадесето заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

 


Решения по Протокол № 10 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол № 10 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на десетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


Решения по ПРОТОКОЛ №9 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПРОТОКОЛ № 9 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПОКАНА за провеждане на девето заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ №8 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПРОТОКОЛ № 8 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ № 7/26.04.2013 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПРОТОКОЛ № 7 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

                                

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот