Община Русе

Протоколи за извършване на разпределение за 2020/2021 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Семерджиево

с. Просена

с. Бъзън

с. Ново село

с. Ястребово

с. Николово

с. Червена вода

 

Протоколи за извършване на разпределение за 2019/2020 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Семерджиево

с. Бъзън

с. Ново село

Протоколи за извършване на разпределение за 2019/2020 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Ястребово

с. Семерджиево

с. Сандрово

гр. Мартен

Протоколи за извършване на разпределение за 2019/2020 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Червена Вода

с. Бъзън

с. Ново село

с. Басърбово

 

Протоколи за извършване на разпределение за 2018/2019 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Басарбово

с. Долно Абланово

с. Ново село

с. Сандрово

с. Семерджиево

с. Тетово

с. Червена вода

с. Хотанца

с. Ястребово

гр. Русе

 

Протокол за извършване на допълнително разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на град Русе

Протоколи за извършване на разпределение за 2017/2018 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Червена вода

с. Ново село

с. Просена

гр. Русе

с. Семерджиево

с. Тетово

Правила за ползване на пасища, мери, ливади в Община Русе

Списък на имоти от ОПФ за индивидуално ползване съгл. чл. 37и, ал. 3 ЗСПЗЗ

Допълнително разпределение на пасища, мери с.Долно Абланово

Заповед за утвърждаване на "Вътрешни правила за работата на комисията по разпределение на пасища, мери - публична общинска собственост"

Вътрешни правила за работата на комисията по разпределение на пасища, мери - публична общинска собственост

Пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, съгласно чл.37 и, ал.3 ЗСПЗЗ за стопанската 2016 – 2017 година

с. Басарбово

с. Бъзън

с. Долно Абланово

с. Николово

с. Ново село

с. Просена

с. Сандрово

с. Семерджиево

с. Тетово

с. Червена вода

 

Допълнително разпределение на пасища с. Николово

Допълнително разпределение на пасища с. Семерджиево

Допълнително разпределение на пасища с. Долно Абланово

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот