Община Русе

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. - Отчет за 2017 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

План за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

Годишен доклад за 2015 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

Годишен доклад за 2014 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.


План за развитие на Община Русе 2007-2013 г.

Годишен доклад за 2013 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г.

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г.

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот