Община Русе

Избори за народни представители 2014

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

 


      Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., Община Русе уведомява, че на 20.09.2014 г. (събота)  в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 09.00 до 16,00 ч ще се приема Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес ( https://www.cik.bg/f/r473 ), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места

     Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец     (https://www.cik.bg/f/r476), подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс– 082/83 44 13 или електронна форма до Кмета на Община Русе mayor@ruse-bg.eu по постоянен адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

     Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна урна е до 29 септември 2014 г. включително.

     Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (https://www.cik.bg/f/r469) се приемат до 27.09.2014 г. включително.

     Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-671 082/ 881-612 и 082/826-110.

 


 

Заповед № РД-01-2515 / 15.09.2014 за образуване на избиртелна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

 


 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

       Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., Община Русе уведомява, че до 14.09.2014 г. (неделя) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец     (https://www.cik.bg/f/r476), подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс– 082/83 44 13 или електронна форма до Кмета на Община Русе mayor@ruse-bg.eu по постоянен адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (https://www.cik.bg/f/r473), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 20 септември 2014 г. включително.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (https://www.cik.bg/f/r469) се приемат до 27.09.2014 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна урна, заявления за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес,  и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 всеки работен ден от 09.00 до 12,00 ч и от 13,00 до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/506-671 082/ 506-612 и 082/826-110.

 


 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 


 

Заповед № РД-01-2381 / 20.08.2014 за определяне на места за поставяне на агитационни материали.

 


 

П О К А Н А

     На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс, относно   назначаване на секционни   избирателни   комисии   (СИК) за провеждане на избори за избиране на народни представители,   Кмета на Община Русе Пламен Стоилов кани за провеждане на консултации, парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени на 27.08.2014 г. от 09.00 часа  в  Заседателна  зала  на   3-ти  етаж  в  Общинска  администрация -   гр. Русе,  пл. Свобода № 6.

    В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат свои членове в Европейския парламент.


 

Заповед № РД-01-2306 / 12.08.2014г.

Приложение 1 (номерация и обхват на избирателните секции)

Приложение 2 (местонахождение на избирателните секции)

Приложение 3 (места за обявяване на избиратени списъци)

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот