Община Русе

Искане за разрешаване на търговска дейност на открито

 

Правно основание:

- чл. 16, ал. 1 от Наредба № 5 на ОбС – Русе;

- Глава II, Раздел II  от Наредба16 на ОбС – Русе

 

Характеристика:

Искането се подава в отдел „Административно и информационно обслужване”, гише № 1, пл. Свобода 6от лицето, извършващо търговска дейност в търговски обект, пред който ще се разположи търговският обект на открито.

 

Такса:

Съгласно Раздел II на Наредба №16 на Общински съвет – Русе

 

Издава се:

 - Разрешение за търговия на открито. Разрешението се връчва на лицето, подало Искането, в стая 112, ет. 1, ул. Петър Берон, Община Русе.

 

Срок за изпълнение:

7 дни

 

За контакти с Отдел “Търговия и наемни отношения”

Телефони: 082/881 719, 082/881 635

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот