Община Русе

Д-р Страхил Карапчански

Автобиографична справка
 
Роден на 6 декември 1983 г. в гр. Ямбол.

Възпитаник е на Немската езикова гимназия “Гьоте” в гр. Бургас, която завършва през 2002 г. с пълно отличие.

През 2009г. придобива магистърска степен по Европеистика като първенец на своя випуск в Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ), обединяващ Русенския университет „Ангел Кънчев“, Стопанската академия – Букурещ, Румъния и Техническия университет – Кемниц, ФРГ. Стипендиант е на Конференцията на ректорите на университети във Федерална Република Германия, както и на Работната общност “Дунавски страни”.

От 2010г. преподава в катедра “Европеистика и международни отношения” на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Води лекции и семинарни упражнения на български и английски език по дисциплините “Европейска сравнителна публична администрация”, “Институции и вземане на решения в ЕС”, “Общи политики в ЕС”, “Международни отношения и международни организации” и “Глобални проблеми на демокрацията и правата на човека”.

През 2014г. защитава докторска дисертация на тема “Интегрирано управление в българо-румънския трансграничен регион. Състояние, потенциал и перспективи”.

Притежава значителен опит в сферата на публичната администрация – в периода 2006 – 2011г. е служител на Областна администрация – Русе – последователно като младши специалист, младши експерт и старши експерт.

През 2011г. е назначен за заместник-кмет на Община Русе с ресор “Европейско развитие”.

През 2012г. е избран от Общински съвет – Русе за председател на Управителния съвет на фондация “Русе – град на свободния дух”.

Владее английски и немски език, ползва френски и румънски.

Специализации:

  • Европейска интеграция – към Института по публична администрация и европейска интеграция & RAMBOLL Management, Дания
  • Представителство на регионални интереси и лобиране – към Постоянното представителство на провинция Долна Австрия и Работната общност „Дунавски страни“ в Брюксел, Белгия
  • Управление в неправителствения сектор – към Фонд „Маршал“ – Берлин, ФРГ и Центъра на европейските фондация – Брюксел, Белгия
  • Културна дипломация – към Академията за културна дипломация – Берлин, ФРГ
  • Програма за тандем-лектори на фондация „Роберт Бош“ – ФРГ
  • Управление на проекти – към APMG International, Великобритания
  • Развитие на публичната администрация – към Европейския институт по публична администрация – Маастрихт, Холандия

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот