Община Русе

Наталия Кръстева

Автобиографична справка
 
Лични данни
Родена: 17 април 1974 година

Професионален опит
10.2014 - до сега – Зам.-кмет на Община Русе по Комунални дейности
05.2001 - до сега – Адвокат, Адвокатска колегия - Русе
05.2001 - 05.2004 – Адвокат на граждански договор, Общински пазари - Русе
10.1999 - 10.2000 – Съдебен кандидат, Окръжен съд - град Русе
01.1995 - 10.1999 – Валутен касиер, Валутно бюро

Опит в местното самоуправление
2011 г. – 2014 г. – Общински съветник в Община Русе

Образование
1993 г. – 1999 г. Русенски университет „Ангел Кънчев”

Специалност
„Юрист“, магистър

Чужди езици
Английски

Семейно положение
Омъжена, с две деца

 

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот