Община Русе

Димитър Наков

Автобиографична справка
 
Лични данни
Роден: 6 септември, 1970 г.

Професионален опит
От 11.2011 – до сега зам.-кмет по „Устройство на територията” Община Русе
2000 г. – 11.2011 г. Старши експерт Общ устройствен план, ПУП-План за регулация, Кадастър, ГИС, CAD/CAM системи lв Община Русе
1998г. – 2000 г. Инженер-геодезист в Кадастър, Планове за регулация в Геопланпроект ЕАД, София
1989 г. – 1990 г. Техник-геодезист в Геопланпроект ЕАД,София

Образование
УАСГ /Университет по архитектура, строителство и геодезия/, София

Специалност
Инженер-геодезист

Чужди езици
Руски и Английски

Семейно положение
Женен, с три деца

 

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот