Община Русе

Иван Григоров

Автобиографична справка
 
Лични данни
Роден: 3 август 1952 г., гр.Русе

Професионален опит
От 11.2011 – до сега зам.- кмет на Община Русе по Хуманитарни дейности”
08.2009 г. – 11.2011 г. зам.-областен управител на Област Русе
2006 г. – 08.2009 г. Земеделски производител
2005 г. – 2006 г. Регионален търговски мениджър Северна България в БК „Горна Баня” – София
1996 г. – 2006 г. Регионален търговски мениджър Северна България в „Каменица” АД  - Пловдив
1993 г. – 1996 г. Регионален търговски мениджър в „Търговище Ботълинг Къмпани  - Кока Кола” – Търговище
1997 г. – 1993 г. Началник смяна, технолог и началник цех в „Оргахим” -  Русе

Опит в местното самоуправление
11.2007 г. – 07.2009 г. - Общински съветник в Община Русе

Образование
 1972 г.– 1977 г. ВХТИ - София

Специалност
„Технология на твърди и течни горива”, магистър

Чужди езици Руски и Английски
 

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот