Община Русе

Даниела Шилкова

Автобиографична справка

Лични данни

Родена: 5 октомври 1974 г., гр.Русе

Професионален опит
От 11.2011 – до сега зам.-кмет по „Икономика, инвестиции и собственост” Община Русе 
11.2010 г. – 11.2011 г. Главен секретар Областна администрация Област Русе
9.2009 г. – 11.2010 г. – Началник отдел „ПНО” Областна администрация Област Русе
2000 г. – 2009 г. - Община Русе – старши юрисконсулт
1998 г. – 2000 г. – помощник нотариус в частна нотариална кантора

Образование
Висше – магистър право
ПУ „Паисий Хилендарски”

Специалност
Юрист

Чужди езици
Руски и Английски

Семейно положение
Омъжена, с едно дете

 

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот