Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

 1. участва при планирането и реализацията на проектите за техническо и програмно осигуряване;
 2. участва в подготовката на проучвания за нуждите на администрацията и изготвяне на предложения за програмното и техническото осигуряване с компютърна техника, офис-техника, програмни продукти и компютърни мрежи;
 3. участва при организиране на изграждането, техническата поддръжка и администрирането на информационни системи;
 4. участва в подготовката на предложения за закупуването на нови или модернизирането на стари програмни продукти, компютърна, комуникационна и офис- техника и мрежово оборудване, както и за инсталирането и техническата им поддръжка;
 5. изработва технически задания за доставка на компютърна и офис-техника, мрежово оборудване, софтуер и доставка на интернет;
 6. участва в подготовката на предложения и в провеждането на конкурси за доставка на компютърна и офис-техника, мрежово оборудване, стандартен и специализиран потребителски софтуер;
 7. осигурява администриране на документооборота в общинската администрация и защитата на данните;
 8. организира и осъществява програмното и техническото осигуряване на компютърната и комуникационната техника и компютърната мрежа в общинската администрация и осъществява оперативен контрол по спазване на правилата за тяхната експлоатация;
 9. организира и осъществява архивиране на базите данни и актуализиране на стандартния и специализиран софтуер в общинската администрация;
 10.  осигурява администриране на информационния обмен между общинската администрация и различни звена на държавната администрация (НАП, КАТ, НОИ и др.);
 11. осъществява администриране и техническо обслужване на електронната системата за гласуване на Общински съвет – Русе;
 12. осигурява техническо обслужване и средства  за презентации  при провеждане на различни мероприятия  в  сградата на общинската администрация;
 13. осигурява текуща поддръжка на техническата структура на компютърните мрежи, локалните технически средства, операционните и приложни програмни системи и осъществява оперативен контрол по спазването на правилата за тяхната експлоатация;
 14. осигурява технологични, комуникационни, програмни и технически условия за работата на общинската администрация;
 15. осъществява текущото администриране на автоматизираните системи и архивирането на базите данни;
 16. разработва нови програмни системи и комплексни решения за развитие на техническото и програмно осигуряване.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот