Община Русе

Дирекцията изпълнява следните функции:

  1. установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ и по реда на ДОПК;
  2. в производствата по предходната точка 1 служителите от отдел МДТ имат правата и задълженията на органи по приходите;
  3. прилага в пряката си дейност изискванията на системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001: 2008.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот