Община Русе

Заявление за издаване на служебна бележка за уведомяване на обществеността

Правно основание:  чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Срок за изпълнение:

___Обикновена услуга – 14 дни

___Бърза услуга – 7 дни

Такси:

___Обикновена услуга – 15 лв. без ДДС

___Експресна услуга – 20 лв. без ДДС

Начин на плащане:

В брой или по банков път по сметка на

Община Русе

ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане: 444000

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот