Община Русе

Декларация за притежаване на домашно куче

Правно основание:  чл.7, ал.2 от Наредба за притежаване, отглеждане  и контрол на животни на територията на Община Русе

Срок за изпълнение: 10 дни

___Обикновена услуга

___Експресна услуга

Такси: няма

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот