Община Русе

Искане за издаване на удостоверение за търпимост по параграф 127, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ)

 

·Правно основание – параграф 127, ал. 1 от ЗИДЗУТ

·Допустим заявител – издава се на лицето, собственик на имота, носител на вещни права и др.,  за който се отнася искането

·Такса – 100 лв. за брой

 

НАЗАД

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот