Община Русе

 УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА - РУСЕ 

Русе 7000
ул. "Панайот Хитов" 9
Тел.: 082/83 46 14; 0878834614
e-mail: us6ruse@abv.bg

Сайт: http://sportruse.org/
 

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот