Община Русе

За да проверите задълженията си по местни данъци и такси към Община Русе е необходимо да знаете своя индивидуален КИН за достъп. Той може да бъде получен лично от Дирекция МДТ на адрес гр. Русе, ул. „Котовск” №1 или чрез заявка за получаването му на посочен от Вас e-mail тук.

Очакваме коректно да попълните Вашите данни, за да бъде изпълнена успешно заявката! За едно лице по ЕГН/ЕИК може да получите КИН       само веднъж. Ако изгубите своя код може да го получите лично или чрез упълномощено лице в Дирекция МДТ на ул. "Котовск" №1. 

 

 

-          Проверка и плащане на местни данъци и такси

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот