Община Русе

• Необходими документи 
o заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация); 
o документ за самоличност на заинтересования или упълномощения; 
• Срок на извършване – 24 часа. 
• Такса – за първа страница – 3,00 лв., 
• - за всяка следваща страница по 2,00 лв.

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот