Община Русе

• Правно основание – чл.24, ал.2, чл.38, ал.4 от Закона за гражданската регистрация
• Допустим заявител – лицето, за което е установена липса на съставен акт за раждане или негов законен представител
• Необходими документи 
o заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация) 
o документ за самоличност на заинтересованото лице.
Срок за изпълнение и такси:
обикновена услуга – 48 часа от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой;
бърза услуга – 24 часа от заявяването и заплащането– 6,00 лв. за 1 брой 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

НАЗАД


КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот