Община Русе

Правно основание – чл.35, ал.1, чл.37, и чл.40, ал.1, чл.54 и чл.60 от Закона за гражданската регистрация.
• Допустим заявител - приносителят на съобщението за смърт.
• Необходими документи 
o съобщение за смърт, издадено от компетентно медицински лице; 
o документ са самоличност на починалото лице;
o документ за самоличност на приносителя на съобщението за смърт;
• Безплатна услуга
• Срок на извършване – веднага.

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот