Община Русе

• Правно основание – чл.65 от Семеен кодекс и чл. 49 от Закона за гражданската регистрация,
• Допустим заявител – лицето, което желае да извърши припознаване 
o Необходими документи 
o заявление пред длъжностно лице (по образец) или нотариално заверено изявление за припознаване;
o документи за самоличност на родителите;
o удостоверението за раждане - оригинал;
• Срок на извършване – след изтичане на тримесечен срок;
• Безплатна услуга

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот