Община Русе

• Правно основание – чл.35, ал.1, чл.37, чл.42, чл.43 и чл.40, ал.1 от Закона за гражданската регистрация,
Необходими документи 
o съобщение за раждане от здравно заведение;
o документ за самоличност на родителите;
• Безплатна услуга
• Срок на извършване – до 7 дни, като денят на раждането не се брои.

НАЗАД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот