Община Русе

11.12.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ

На 13.12.2017 г. /сряда/ от 13.00 ч. до 17,00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, Центърът за ...

8.12.2017

На 13.12.2017 година /сряда/, поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, Центърът за ...

7.12.2017

На основание чл. 9 от Закона за защита от шума в околната среда, Община Русе уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че ...

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот