Община Русе

28.01.2020
Днес се проведе работна среща на ръководството на Община Русе, дирекция „Здравни и социални дейности“ на Общината, представители на Регионалната дирекция за ...
28.01.2020
През тази година в бюджета на Община Русе са предвидени 25 000 лв. за закупуване на домашни компостери, които ще се предоставят безвъзмездно на домакинства ...
28.01.2020
Община Русе кани на представяне и обсъждане на Временната комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния ...
28.01.2020
Вчера СУ „Васил Левски“ – гр. Русе и Институтът „Конфуций“ – гр. Велико Търново тържествено отбелязаха настъпването на Китайската нова година в Канев център.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот