Община Русе

20.11.2019
Обявление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК
19.11.2019
Ще се проведе третиране с наземна техника на ПШЕНИЦА срещу ръжда в гр. Русе, местността Гърков дол .Препаратът, с който ще се извърши наземното третиране е ...
13.11.2019
Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - „СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ“ ЕАД
11.11.2019
Община Русе обявява на Марияна Уилямс, Недко Карагьозов, Иван Иванов, Калин Михайлов, Цанка Иванова и Стефка Иванова – заинтересовани страни
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот